Ýki tip motokurye hizmeti var;

1.Express moto kurye;

Express kurye adresden aldýðýzaman direkt olarak gidilecek adrese teslimatý gerçekleþtirir

2.Normal motokurye;

Normal kurye sizlerden alýnan evraklara ilave olarak bir kaç adresten de evrak alýp sipariþ  sýrasýna göre teslimatlarý gerçekleþtirir.

HÝZMETLERÝMÝZ VE AÇIKLAMASI
Moto kurye
Arabalý kurye
Motosikletli kuryelerin taþýyamayacaðý büyüklükteki paket ve koliler için arabalý kurye hizmeti vermekteyiz.
Ýstenildiði taktirde Panelvan araçlarýn taþýyabileceði ebat ve aðýrlýkta emtialarý taþýtabilirsiniz..
Daðýtým
Bilindiði üzere evrak veya koli nakli için kurye firmalarýndan hizmet satýn almak oldukça pahalý bir prodüksiyon haline gelmiþtir. Öyle ki iki otobüs duraðý arasýndaki mesafeler için bile fiyatlar milyonlarla ifade edilmektedir. Oysa evrak ve koli taþýma faaliyetleri yoðun olan firmalar evrak/koli baþý fiyat yerine yüklenici firma kadrosunda sürekli istihdam edilen,sabit ücretli moto veya yaya kurye hizmetini satýn alma yöntemiyle maliyetlerini olaðanüstü aþaðý çekebilmektedir. Bu öngörüden yola çýkan firmamýz talep doðrultusunda hizmete ihtiyaç duyan firmalara moto/yaya kurye hizmeti sunmaktadýr
   Kuryem24 Tutex  moto      kurye aboneleri gün içi teslim veya 12 saat içinde teslim edilmek üzere gönderdikleri evrak vs leri abone pulu veya abone belgesi ile göndere bilecektir
Kargo
Kuryem24 moto kurye hizmetleri ltd þti
Live Help